Duyuru 2023/67

928

Ankara, 07.09.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/67

Konu: 22 Eylül 2023 Tarihinde Baroların Saymanları İle Yapılacak Toplantı Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 08 Temmuz 2023 günlü toplantısında aldığı karar uyarınca Türkiye Barolar Birliği nezdinde Barolarımızın Saymanlarının fiziken ya da on-line katılım yöntemi ile “Baro Saymanları” toplantısı yapılmasına, karar verilmiştir.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz toplantıya Baro Saymanlarımızın fiziken ya da on-line katılımlarının sağlanması, katılım durumunun 18 Eylül  2023 tarihi mesai saati bitimine kadar [email protected] adresine ya da posta veya faks yoluyla Birliğimize bildirilmesini, katılımcıların yol ve konaklama masraflarının baroları tarafından karşılanacağı hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ                                                                        :

    

Gündemi

:

1-)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

2-)Türkiye Barolar Birliği Saymanı  Av. Gökhan Bozkurt’un  açış konuşması,

3-)Tanışma,

4-) Bütçe uygulamaları konusunda mevzuat çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması hakkında görüşme,

5-) Sarf malzemelerinin ortaklaşılarak alınması hususunda görüşme,

6-)Baroların güncel ekonomik sorunları hakkında görüşme

7-)Genel görüşme,

Tarihi

:

22 Eylül 2023 (Cuma)

Saati

:

13 00  

Yeri

:

Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel Spa D Blok Toplantı Salonu Balgat-ANKARA