Duyuru 2023/7

1995

Ankara, 24.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/7

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Söz konusu meblağlar barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği

E  k  i              :