Duyuru 2023/71

3724

Ankara, 15.09.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/71

Konu: Avukatlar için Hususi Damgalı Pasaport taleplerinde aranan kıdem hesabında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 184. maddesi hükmünün uygulanacağı hakkında.

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen avukatlar için hususi damgalı pasaport iş ve işlemlerinde dikkate alınacak T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 15 yıllık kıdem hesabına dair 19.06.2023 tarihli 492424 sayılı yazısı duyurumuz ekinde gönderilmiştir.

Sözü edilen yazıda, hususi damgalı pasaport taleplerinde dikkate alınacak kıdem hesabına ilişkin olarak “1136 sayılı Kanunun 184 üncü maddesi hükmünce, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan Hakim, Savcı, Anayasa Raportörü, Danıştay Üyesi, Üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent ile kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri unvanlarında görev yapmakta iken avukatlığa geçenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukatlık kıdeminde sayıldığından; bu unvanlarda geçen sürelerin avukatlık kıdemi hesabında sayılmasının uygun olacağı” değerlendirilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlarımız ile paylaşılmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 1