Duyuru 2023/72

1357

Ankara, 05.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/72

Konu: Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekil ödemelerine ilişkin avukatlardan evrak alma işlemi ile CMK ödeme listeleri uygulamaları hakkında.

İlgi (a): Birliğimizin 06.07.2022 tarih 2022/53 sayılı duyurusu.

İlgi (b): Birliğimizin 01.11.2022 tarih 2022/74 sayılı duyurusu.

İlgi (a) duyurumuz ile CMK ödemelerinde mevcut borç miktarının tespiti, ödeneğin temini ve ödenek gönderme sürecinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listelerinin düzenli olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi gerektiğine dair ilgi (b) duyurumuz ile de aynı hususun yinelendiği ek olarak yılın son döneminde avukatlardan Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekil ödemelerine ilişkin evrak alma işlemlerinin devamının sağlanmasına yönelik Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yazıları iletilmişti.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.09.2023 günlü 505/2570 sayılı yazısı ile ilgi (a) ve (b) duyurularımızda da yer verilen CMK ödemelerinde mevcut borç miktarının tespiti, ödeneğin temini ve ödenek gönderme sürecinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listelerinin düzenli olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi ve yılın son döneminde avukatlardan evrak alma işlemlerinin durdurulmaması hususunun Baro Başkanlıklarına iletilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.09.2023 günlü 505/2570 sayılı yazısı