Duyuru 2023/73

1667

Ankara, 05.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/73

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun İçtihat Kararı Hakkında

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.04.2023 tarih, Esas:2021/5, Karar:2023/2 sayılı kararı, 14.09.2023 tarihli 32309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararda; “Hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun incelenebileceğine” oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı