Duyuru 2023/78

1660

Ankara, 25.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/78

Konu: E-İmza Teslimatları Hk.

Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletmesi tarafından üretilen ve Barolarımız aracılığıyla meslektaşlarımıza teslim edilen e-imza başvuruları, bilindiği üzere 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren UHAP sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Meslektaşlarımıza teslim edilmek üzere gönderilen e-imzaların sistemsel güncellemeler sonrasında UHAP' ta e-imza - kargo fatura işlemleri menüsünden ilgili personel tarafından ek şablonda görüleceği üzere teslim alınması önem arz etmektedir.

Baronuzun ilgili personeli tarafından fiziken teslim alınan e-imzaların, sistem üzerinden de yapılacak teslim alma işlemi sonrasında, e-imza talebi bulunan meslektaşımıza e-imzasının teslime hazır olduğuna ve barodan teslim alabileceğine ilişkin bilgilendirme SMS' i gönderileceği konusunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.        

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

UHAP/E-İmza Kargo Fatura İşlemleri Baro Kullanıcısı Kullanım Dökümanı