Duyuru 2023/80

2054

Ankara, 31.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/80

Konu: 13. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hakkında.

02-03 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Türkiye Barolar Birliği “13.Olağanüstü Genel Kurul Gündemi” ekte sunulmuştur.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 114.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılmasını, delegelerimizin katılımının sağlanmasını, asıl delegelerimizin mazeretli olmaları halinde yerlerine Genel Kurul’a katılacak yedek delegelerimizin isimlerinin Birliğimize bildirilmesini dikkatlerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :
13.Olağanüstü Genel Kurul Gündemi