Duyuru 2023/83

423

Ankara, 04.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/83

Konu: TBB Engelli Hakları Komisyonunca İhtiyaç Duyulan Bilgiler Hakkında

Engellilik temelli ayrımcılıkla mücadele edilebilmesi ve engelli kişilerin insan haklarının etkin şekilde kullanılabilmesi için bu alanda çalışan merkez ve komisyonların güçlenmeleri yanında aralarında paylaşımların sağlanabilmesi önemlidir.

Türkiye Barolar Birliği Engelli Hakları Komisyonunun faaliyet alanlarında işlerliğin sağlanması, etkin ve ihtiyaca yönelik bir çalışma programının oluşturulması hedeflenmekte olup, Barolarn bu konuda Birliğimize sunacakları destek ve katkı büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; Baronuz bünyesinde Engelli Hakları konusunda çalışan Merkez, Komisyon ya da Kurul olup olmadığı, şayet var ise yürütme görevini üstlenen Baro mensubu meslektaşların 18 Aralık 2023 tarihine kadar [email protected] mail adresine ya da posta veya faks yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususlarını bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımla

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı