Duyuru 2023/84

1870

Ankara, 04.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/84

Konu: Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması hakkında.

TBB Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması’nın 2024 yılında dokuzuncu kez Ceza Hukukualanında yapılmasına ve yarışma ile ilgili olan bütün işlemlerin TBB Eğitim Merkezi Yürütme kurulu tarafından düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yarışmanın bölge elemeleri 4-5 Mayıs 2024 (Cumartesi-Pazar), tarihinde bölgelerde, final yarışması ise 7-8 Eylül 2024 (Cumartesi-Pazar) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Bölge elemelerinin hangi illerde yapılacağı konusunda ekli liste doğrultusunda, öncelikle bölgelerde yer alan barolarımızın “konaklama, duruşma yeri temini vb.” koşullarını değerlendirerek, kendi aralarında mutabakat sağlamaları beklenmektedir. Mutabakat sağlanamaz ise bölge yarışmalarının yapılacağı iller, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. Baroların katılım sayısına göre bölgeler ikiye bölünebilecek ya da birleştirilebilecektir.

Yarışmaya katılacak stajyer avukatların final tarihinde avukatlık ruhsatlarını almamış olmaları gerekmektedir.

Stajyer avukatların yol ve konaklama masrafları barolara ait olup, ev sahibi barolarda verilecek ikram bedelleri (öğle ve akşam yemekleri) ve Ankara’da yapılacak final yarışmasındaki tüm masraflar Türkiye Barolar Birliği’ne aittir.

Barolarımızın katılım başvuruları ile bölge elemelerinin yapılacağı illere ilişkin mutabakat bildirimlerinin 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar TBB Eğitim Merkezine yapılması gerekmektedir.

Avukat adayı stajyerlerimizin mesleki gelişim ve eğitimleri, barolarımız stajyerleri arasındaki dayanışma ve yakınlaşmanın sağlanması açısından son derece faydalı olduğuna inandığımız bu çalışmamıza tüm Barolarımızın katılması dileğiyle, katılacak yarışmacılara şimdiden başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Liste