Duyuru 2023/85

3914

Ankara, 04.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/85

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında.

İlgi: Türkiye Barolar Birliğinin 18.10.2023 günlü 2023/75 sayılı duyurusu.

 

Günümüz ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermediği dikkate alınarak günümüz koşulları ile gelinen sosyal ve teknolojik aşamalar da gözetilmek suretiyle avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip çıkma ihtiyacının artması ve yürürlükteki mevzuatın uygulanması olanağının artırılması amacıyla hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği değişikliği çalışması ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nda, çalışmanın ilgili kısımlarının ele alınarak paralel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ihtiyacından doğan Meslek Kuralları’nın 7., 8. ve 12. maddelerine dair değişiklik önerisi, Birliğimizin ilgide kayıtlı duyurusu ile bilgilerinize sunulmuştu.

03-04 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 13. Olağanüstü Genel Kurulu’nda 7. gündem maddesi olarak görüşülen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişiklik Önerisi” bir kısım maddelerinde Genel Kurul delegelerinin değerlendirmeleriyle ortaya konan katkılar ile değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Birlik Genel Kurulu’na verdiği “uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek” görevi kapsamında değiştirilen maddelerine dair hazırlanan karşılaştırma cetveli duyurumuz ekinde gönderilmekte olup meslektaşlarımıza iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : TBB 13. Olağanüstü Genel Kurulda Kabul Edilen TBB Meslek Kuralları Maddeleri Karşılaştırma Cetveli ve Gerekçe