Duyuru 2023/87

522

Ankara, 29.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/87

Konu: Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.

09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 08 Ocak 2024 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Örneği