Duyuru 2023/9

461

Ankara, 24.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/9

İlgi      : a) 26.12.2018 tarih 2018/53 sayılı Birliğimiz duyurusu.

            b) 27.04.2022 tarih 2022/36 sayılı Birliğimiz duyurusu.

Konu   : “TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge”nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında.

 

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuzda 14.04.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamak, avukatların kendilerine verilen uzlaşma sağlama yetkilerini daha işlevsel kullanmalarına katkı sunmak ve sonuçta uzlaşma sağlama sürecini kolaylaştırmak üzere düzenlenen TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürütülmesinin durdurulduğu meslektaşlarımıza duyurulmak üzere Başkanlığınıza iletilmişti.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuzda ise Danıştay 8. Dairesinin 2018/2155 Esas, 2021/6046 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli, 2018/2212 Esas, 2021/6044 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli kararlarında, TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yalnızca “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddelerinin iptaline karar verildiği, anılan Yönergenin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri dışında yürürlükte olduğu bildirilmişti.

Sözü edilen kısmen iptal kararlarına karşı Birliğimiz temyiz taleplerinin reddedildiğini bilgilerinize sunar; Yönerge’nin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri (4. maddesinin (c) bendinin, 14. maddesinin (b) ve (c) bendinin, 17. maddesinin 2. fıkrasının, 19. ve 20. maddeleri) dışında yürürlükte olduğu hususu ile duyurumuz ekinde gönderilen Yönerge’nin Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği

E  k  i              :

1- Yargı kararları

2- TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürürlükteki metni.