Duyuru 2023/90

1638

Ankara, 29.12.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/90

Konu: Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Taslağı Hakkında.

 

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu ile birlikte hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  taslağına ilişkin karşılaştırma cetveli ve gerekçe metninin bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

Değerli görüş ve önerilerinizin, Yönetmelik Taslağına son şeklinin verilmesi çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere 22 Ocak 2024 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Yönetmelik Değişikliği Taslağı ve Gerekçe Metni

TBB Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karşılaştırma Cetveli