Duyuru 2024/1

20334

Ankara, 02.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/1

2024 yılında kullanılacak vekâlet pullarının beher bedeli 96,00 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2023 yılına ait vekalet pullarını 31.01.2024 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı