Duyuru 2024/10

2300

Ankara, 26.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/10

Konu: “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in  Yayımı Hakkında.  

Baroların çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 51. maddesi uyarınca tutacakları defterlerin gelinen teknolojik aşamada fiziksel ortamda tutulması zorunluluğunu ortadan kaldırmak suretiyle tercihe göre defter ve kayıtların fiziksel ya da elektronik ortamda tutulmasına olanak verilmesi amacıyla “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmış olup 26.01.2024 tarihli 32441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen Yönetmelik değişikliği ile defter ve kayıtların elektronik ortamda tutulabilmesi olanağı getirildiğinden; Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Müfettişlerince denetimini düzenleyen Yönetmelik’in  73. maddesinde de tüm kayıt, işlem, defter, her türlü evrak ve belgelerin fiziksel veya elektronik ortamda incelenebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik ile karşılaştırma cetveli ve gerekçe metnini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240126-7.htm

Karşılaştırma Cetveli

Gerekçe Metni