Duyuru 2024/14

2557

Ankara, 07.02.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/14

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 18.01.2024 tarihli 2024/1 sayılı Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü 23.01.2024 tarihli 32438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı