Duyuru 2024/2

548

Ankara, 10.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/2

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Yürütme Kurulu’nun   16 Aralık 2023 günlü  toplantısında alınan karar uyarınca;

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilip verilmediği, eğitim verilmekte ise içeriğinin ve eğitim materyallerinin paylaşılması” konularında Barolarımızdan bilgi talep edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’nun talep ettiği yukarıda içeriği belirtilen bilgilerin, 26 Ocak 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar [email protected] mail adresine ya da posta veya faks yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususlarını bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı