Duyuru 2024/21

765

Ankara, 29.03.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/21

2024 yılına ait Adli Yardım ödeneği 431.168.204,42 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2024 yılı adli yardım ödenekleri, 1 Nisan 2024, 1 Temmuz 2024, 1 Ekim 2024, 25 Aralık 2024 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

2024 Yılı Adli Yardım ödeneği

431.168.204,42 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10
(Yön. Md.10 gereği )

43.116.820,44 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

388.051.383,98 TL

Puan toplamı

21.208         .

1 puana düşen pay

18.297,41 TL

 
E k i    :