Duyuru 2024/22

971

Ankara, 29.03.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/22

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı’nca 2024 yılı için 129.350.461,33 TL’ lik ödenek gönderilmiştir.

Ödenek gönderimleri 1 Nisan 2024, 1 Temmuz 2024, 1 Ekim 2024, 25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olup, “CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı


E k i    :