Duyuru 2024/24

1638

Ankara, 03.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/24

Konu :26 Nisan 2024 Tarihinde Gerçekleştirilecek “Genç Avukatlar Çalıştayı”na Temsilci Gönderilmesi Talebi Hakkında

Türkiye Barolar Birliği tarafından 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 10:00 da başlamak üzere genç avukatların güncel sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenlenmesine karar verilmiştir.

Düzenlenecek olan “Genç Avukatlar Çalıştayı” sonrasında hazırlanacak sonuç bildirgesinin 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Anıtpark’da gerçekleştirilecek Büyük Savunma Mitingine katılan meslektaşlarımıza okunması planlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kapsamda gerçekleştirilecek “Genç Avukatlar Çalıştayı” na katılmak üzere 0-5 yaş kıdeme sahip bir temsilcinizin giderleri Türkiye Barolar Birliği tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesini, çalıştayın konu başlıklarına ilişkin varsa önerileriniz ile birlikte görevlendirilen meslektaşımızın iletişim bilgilerinin en geç 05 Nisan 2024 Cuma gününe kadar Birliğimize bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı