Duyuru 2024/29

1005

Ankara, 05.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/29

Konu : Staj Eğitim Çalışmaları hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun  30 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında;

 -Staj Kurul ve Komisyonu bulunmayan baroların kendi Staj Eğitim Merkezlerini kurabilmeleri amacıyla “Staj Eğiticilerinin Eğitimi” programı planlanmasına,

-Staj Eğitim Merkezi bulunan baroların da staj eğitiminde yeknesaklığın sağlanabilmesi bakımından talep etmeleri halinde programa dahil edilmelerine,

- Her Barodan en fazla iki kişinin katılmasına ve katılımcılardan birinin yol ve konaklama giderinin TBB tarafından, diğer katılımcının giderlerinin ise kendi barosu tarafından karşılanmasına, karar verilmiştir.

Bu çerçevede TBB Eğitim Merkezi, barolarımızın kendi illerinde Staj eğitimi vermelerine ve eğitici gruplarını oluşturmalarına destek olmak üzere aşağıda tarihleri belirtilen 3 aşamalı  “Staj- Eğiticilerin Eğitimi” programı hazırlanmıştır. Çalışma bütünlüklü bir çalışma olduğundan tüm toplantılara aynı kişi/kişilerin katılımının sağlanması gerekmektedir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilebilmesi için bütün aşamalara katılmak zorunludur.

Aşağıda belirlenen tarihlerde ve saatlerde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere katılmak için görevlendireceğiniz en az 5 yıl kıdeme sahip, en fazla 2 meslektaşımızın isimlerinin ve iletişim bilgilerinin en geç 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar TBB Eğitim Merkezimize   bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla,

Toplantı Tarihleri     : 

  1. Aşama            : 25-26 Mayıs 2024               Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.00-18.00
  2. Aşama            : 13-14 Temmuz 2024           Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.30-18.00
  3. Aşama            : 21-22  Eylül 2024                Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.30-18.00

Yeri: TBB Litai Hotel-ANKARA

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı