Duyuru 2024/32

1386

Ankara, 05.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/32

Konu : TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 05/04/2024 günlü toplantısında alınan karar uyarınca;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, 3 No’lu “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ değiştirilerek, meslektaşlarımızın bakmakla yükümlü oldukları,‘‘Sağlık kurulu raporu ile % 60 ve üzeri engelli olduğu belirlenen, çalışmayan /çalışamayan kısmi veya tam bağımlı olan 25 yaş üstü’’ çocukları da tedavi yardımı kapsamına alınmıştır.

Değişikliğe ilişkin Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun güncel mevzuatına Birliğimizin https://www.tbbsydf.org.tr (Yönerge 3) web sitesinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.   

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı