Duyuru 2024/4

349

Ankara, 12.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/1

Konu: Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi 2024 Yılı Olağan Toplantısı Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 27.12.2023 günlü toplantısında aldığı karar ve Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yönergesi’nin 5/3 maddesi uyarınca her yıl Ocak ayında yapılması öngörülen Merkez Toplantısı 2024 yılı için 27 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Toplantının gündemi illerde yaşanan sistematik ihlallerin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi faaliyetlerinin yanı sıra, “Adil Yargılanma ve Yargısal Yollara Etkili Başvuru Hakkı Kapsamında Avukatın Rolünün Güçlendirilmesi Çalıştayı” sonuçlarının aktarımları ve Çalıştay’ın Merkez üyelerince değerlendirilmesi, devamında da il baroları nezdinde devam çalışmalarının yapılması suretiyle avukatların yaşadığı ve avukatlık mesleğine yönelen sistematik hale gelmiş ihlallerin önlenmesi olarak belirlenmiştir.

Toplantıya, daha önce Baronuzu temsilen Avukat Hakları Merkezi üyesi olarak bildirilmiş meslektaşların katılımının sağlanmasını, katılım durumunun 22 Ocak 2024 tarihi mesai saati  bitimine kadar [email protected] adresi aracılığı ile Birliğimize bildirilmesini, toplantıya  katılım sağlanması halinde katılımcıların yol ve konaklama masraflarının Avukat Hakları Merkezi Yönergesi’nin 11/2 hükmü uyarınca baroları tarafından karşılanacağı hususlarını bilgi ve değerlendirmelerinize  sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı