Duyuru 2024/6

1513

Ankara, 16.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/6

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Söz konusu meblağlar barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği

E  k  i              :