Duyuru 2024/7

1501

Ankara, 15.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/7

Konu: Kamu Avukatları Kanunu Taslak Çalışması Hakkında

Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Komisyonu tarafından  Kamu Avukatlarının Teşkilatlanma, Statü, Özlük Hakları, Çalışma Kanunu Gibi Hususların Yeniden Ele Alınarak Bütüncül Bir Çözüm Üretilmesi”  konulu bir arama konferansı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıda sözü edilen  Arama Konferansına esas olmak üzere; aşağıda ana başlıkları belirlenmiş olan konularda, Baronuz Kamu Avukatları Komisyonunun/Kurulunun görüşleri, Kamu Avukatları Komisyonu/Kurulu yok ise Genel ve Özel Bütçeli Bakanlık/Kurum /Kuruluşların İl Müdürlükleri ve Belediyelerde çalışan Kamu Avukatlarının görüşleri alınmak suretiyle görüşlerinizin 29 Ocak 2024 tarihine kadar candan.cavdar@barobirlik. org.tr. mail adresine ya da posta veya fax yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususlarını bilgi ve değerlendirmelerinize  sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Arama Konferansı Konu Başlıkları