Duyuru 2024/9

2975

Ankara, 22.01.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/9

Konu: Davalısı Harçtan Muaf Olan Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Nispi Harçlar Hakkında.

06.10.2022 tarihli 31975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih 2022/61 E., 2022/101 K. sayılı kararı ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun "Nispi harçlarda ödeme zamanı" başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasının a bendinin birinci cümlesi ile 32. maddesinin birinci cümlesine ilişkin olarak “davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları” yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verilmiştir.

Davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda bazı mahkemelerce Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının dikkate alınmayarak Harçlar Kanunu'nun bu davalar yönünden iptal edilen 28. ve 32. madde hükümleri uyarınca işlem yapılması sebebi ile yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına başvurulmuştur.

Sözü edilen başvuru üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ekli yazı ile, “davalısı harçtan muaf olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarında, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih, Esas: 2022/61, Karar: 2022/101 sayılı kararındaki iptal hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 492 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının, 23.07.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinin ve 32 nci maddesinin birinci cümlesinin uygulanmaması gerektiği” hususunda gerekli bilgilendirme ve duyuru yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1- Adalet Bakanlığı’nın 12.01.2024 tarih 1381 sayılı yazısı

2- Anayasa Mahkemesi Kararı