Duyuru

6787
A

Türkiye Barolar Birliği, soruşturma yetkilerinin mülki amirlerle paylaşılması yoluyla, yürütmenin yargı alanına müdahalesine imkan sağlayan Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açtı.

Dilekçe Metni İçin Tıklayınız