Duyuru

17628
 1. İcra iş ve işlemlerinin durmuş olması sebebiyle bazı borçluların olası mal kaçırma girişimlerini önlemek için;

  a) Tapuda gayrimenkulün aynına ilişkin işlemlerde ve noterliklerdeki araç satışlarında mal sahibi hakkında başlatılmışbir icra takibi olmadığına dair yazı aranması,
  b) Kaydi hacizlere izin veren bir mevzuat değişikliğine gidilmesi,
  c) Bu olağan üstü dönemde yapılan satışların muvazaalı olup olmadığı konusunda yargının çok daha titiz davranması ve bu dönemde bir satış yapılmış ise salt bu durumun delil başlangıcı kabul edilebileceği hususunun en azından meslek içi eğitimlerde işlenmesi hususlarının değerlendirilmesini;

 2. CMK alacaklarının tamamı Başsavcılıklara gönderildiği halde Başsavcılıkların idari işlem birimlerinde az sayıda personel çalıştırdığı için takviye yapılması hususunun değerlendirilmesini,

 3. UYAP’tan ceza soruşturması dosyasını görmeye yönelik gönderilen taleplerin ilgili savcılarca mümkün olan en kısa sürede onay verilmesinin sağlanmasını,

 4. Vesayet konuları acele işlerden olmasına rağmen, bazı mahkemelerin HSK kararlarında açıkça sayılmadığı için ilgili yargılama işlerinin zaman zaman yapılmadığına dair bilgilere ulaşıldığı, bu sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulunca bu hususta bir hatırlatma yapılmasının faydalı olacağı, bu hususun HSK nezdinde dile getirilmesi noktasında tavassutta bulunulmasını,

 5. Ertelenen SGK primlerinin bu dönemde ½ olarak tahsil edilmesi hususunda
  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde tavassutta bulunulmasını,

 6. Elektronik serbest meslek makbuzuna geçme zorunluluğunun ertelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tavassutta bulunulmasını (Ek-1: Hazine ve Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı örneği)

 7. İcra işlerinin UYAP üzerinden sorunsuz yürümesini teminen TBB İcra-Tek programının sisteme entegrasyon hususunun değerlendirilmesini, (Ek-2: İcra-Tek ve Uyap Entegrasyonu Hakkında Adalet Bakanlığına yazdığımız yazı)

 8. Kamu hizmeti yapıyor olmaları sebebiyle 65 yaş ve üzerindeki meslektaşlarımızın adliyeye, karakola ve bürolarına gitmelerinde bir kısıtlama olmadığı değerlendirilmekle birlikte bu hususun açıklığa kavuşturulmasını,

 9. Kısa çalışma ödeneğinden yaralanan Birliğimizin, barolarımızın ve yanında personel çalıştıran avukatlık bürolarının bu ödeneği çalışanların normal ücretlerinden mahsup ettikten sonra üzerini tamamlayarak çalışanlarına ödeme yapmaları durumunda bunun Maliye ve SGK mevzuatı açısından bir sorun doğurup doğurmayacağı konusunda bilgilendirme yapılmasını takdirlerinize saygıyla arz ederim.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazdığımız yazı için tıklayınız

Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazdığımız yazı için tıklayınız