Duyuru

49366

Sayın Meslektaşlarımız, Adalet Bakanımızın başkanlığında virüs salgını dolayısıyla yaptığımız 7. toplantımızda daha önceki değerlendirmelerimize ilaveten veya tekraren ilişikteki resmi yazı sunulmuş ve sözlü olarak da açıklanmıştır. Bilgilerinizi saygıyla dileriz.

 

 1. Devlet bankalarından avukatlara 2020 yılı ödemesiz olarak düşük faizli 12 veya 24 aya yayılmış geri ödemeli kredi kullandırılması için gerekli çalışmanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda kısmen Vakıfbank dışında destek alınamamıştır. Vakıfbank’ın desteği de genellikle toplam 3 bin TL civarında kalmıştır. Ayrıca matrah beyan edemedikleri için 0-1 yıl meslek kıdemindeki avukatlara kredi tahsisi yapılmamaktadır. çok sayıda avukat gibi, öncelikle ve özellikle bu durumda olan 17500 avukat son derece büyük bir ekonomik sıkıntı içindedir. Mikro kredilerden söz ettiğimiz için, bir avukatın baro levhasına kayıtlı olması, bankalar için yeterli teminat sayılmalıdır.

 2. CMK görevlendirmelerinde 15 Haziran ertelemesi olmasaydı görevi kabul eden avukat bu arada duruşmaya girecek ve ücrete hak kazanacaktı. Bu erteleme sonucunda, duruşmaya giremediği için kusuru olmadığı halde ücrete de hak kazanmadığı kabul edilmektedir. Sonradan duruşma zaptını sunmak koşulu ile sadece görevlendirme belgesi ve duruşmanın Covid-19 nedeni ile ertelendiğine dair zabıtla ödeme yapılması özellikle genç avukatlar için ziyadesiyle önem arz etmektedir.

 3. Süreler 15 Haziran 2020’ye uzatıldığına göre, 30 Nisan’da beyanname ve ilk taksit ödemesi gelen Gelir Vergisi beyanname verme ve ödeme süresinin uzatılması gerekmektedir.

 4. En azından yıl sonuna kadar avukatlık hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir katkı sağlayacaktır.

 5. Avukatlık Ortaklığı ve adi ortaklıkların mücbir sebep kapsamına alınarak ödeme ve erteleme sürelerinden faydalanmaları konusu henüz çözülmemiş ve vakit de azalmıştır. Diğer çalışma alanlarından farklı olarak, ortaklık şemsiyesi altında faaliyet gösteren avukatların bunun dışında iş alma hakları yoktur. Mağduriyet söz konusudur.

 6. Birikmeyi ve toplumsal infiali önlemek için 15 Haziran 2020’ye kadar icra iş ve işlemlerinin kademeli olarak açılması düşünülmelidir. Bu çerçevede İcraTek otomasyon programının UYAP’a entegre edilmesi önemli katkı sağlayacaktır.

 7. Bazı Başsavcılıkların ve Maliye yönetiminin yeterli personel tahsis etmemesinden olsa gerek, halen ödenmeyen beraat vekalet ücretleri ve CMK ücretleri vardır.

 8. Baroların meslektaşlara yardım için bütçelerinden harcama yapabilmeleri konusunda Adalet Bakanlığına yazdığımız yazının cevabı, destek bekleyen meslektaşlarımız açısından önem arz etmektedir.

 9. TBB CMK cari harcamalar ödeneğindeki 7 milyon TL’nin zor durumda olan avukatlara (örneğin 0-1 yıl meslek kıdeminde olup, hiçbir geliri bulunmayanlar) ödenebilir hale getirilmesi hususu da acil destek bekleyen meslektaşlarımız açısından önemlidir.

 10. Hala bazı illerimizde kısa çalışma ödeneği konusunda İş-Kur yöneticilerinde tereddüt olduğu bilgisi gelmektedir.

 11. Süreler 15 Haziran’a ertelendiğinden ve daha sonra da Adli tatil başlayacağından ve bu nedenle avukatların dava ve icra takiplerinden herhangi bir ücret kazanamayacakları çok açıktır. Ancak herhangi bir kazanç olmasa da her gün için SGK priminin ödenmesi söz konusudur. Bu nedenle hiç olmazsa 6 ay süre ile ödenmesi gereken SGK priminin yarı oranında indirilmesi meslektaşlarımıza bir nebze yardımcı olacaktır.

 12. 65 yaş ve üzerindeki meslektaşlarımızın pek çoğu aktif olarak çalışmaktadır. Her ne kadar karakolda ifade almaya ve adliyede duruşmaya katılma noktasında sorun büyük ölçüde çözülmüş olsa da bir avukatın bürosuna gitmeden dosyalarına ve kitaplarına erişim imkânı olmadan mesleğini icra etmesinin ne kadar zor olduğu açıktır. Avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak sorunun uygulama birliğini sağlayacak şekilde çözülmesi gerekmektedir.

Takdirlerinize saygılarımızla sunarız.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı