Duyuru

31398

Kıymetli meslektaşlarımız,

1)Adalet Bakanlığımızca; avukat portalından gönderilen haciz taleplerinin icra dairesine tanımlı gönderilmesi ve icra dairesindeki iş süreçlerinin kısaltılmasına dair yazılım çalışması tamamlanmıştır.

2)Avukat Portalı üzerinden "Borçlu Bilgileri" alanında "Haciz Talebi Gönder" ekranı oluşturulmuştur.

​3)Avukatlar tarafından borçluya ait araç, tapu, banka, posta çeki hesabı, maaş, banka hesabı hacizleri ile sgk haciz entegrasyonu ve 89/1 haciz ihbarnamesi gönderimi talepleri için ekrandan yapılan seçimler dahilinde, talep evrakı oluşturularak talep gönderimine dair yapı kurulmuştur.

4)İcra dairesindeki süreçlerin asgariye indirilmesi için bu gönderiler doğrudan dosyasına kaydedilecektir.

5)Avukatların "Haciz Talebi Gönder" ekranından yaptıkları gönderiler, doğrudan iş listesine düşmeksizin dosyasına kaydedileceğinden bu işlemlerin takibi için de icra uygulamasında "Dosya İşlem" menüsü altında "Avukat Portal Talep Karşılama" ekranı oluşturulmuştur.

İcra uygulamalarını kolaylaştıracak bu çalışma için Adalet Bakanlığına ve TÜRKİYE Barolar Birliği adına katkı sunan meslektaşlarımıza teşekkür eder, uygulamanın hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.