Duyuru

2025

Hazırlık çalışmalarında TÜRKİYE Barolar Birliği'nin de yer aldığı ve bugün Resmi Gazetede yayımlanan 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun" ile meslektaşlarımızın 30.4.2021 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen baro kesenekleri ile staj kredisi borçları yeniden yapılandırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Kanun için tıklayınız