Duyuru

3180
A

Türkiye Barolar Birliği’nin,

- İnsan Hakları Merkezi (Yürütme Kurulu Üyeleri ve Bilim Danışma Kurulu Üyeleri),

- Göç ve İltica Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),

- Çevre ve Kent Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),

- Çocuk Hakları Merkezi (Merkez Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),

- Bilişim Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),

- Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu (Komisyon Üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri),

- Tahkim Merkezi (Yürütme Kurulu Üyeleri) belirlenmiştir.

Belirlenen isimler, barobirlik.org.tr’de adı geçen merkez ve komisyonların web sayfalarında güncellenmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği