Duyuru

3427

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin,

- İnsan Hakları Merkezi (Yürütme Kurulu üyeleri ve Bilim Danışma Kurulu üyeleri),

- Göç ve İltica Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),

- çevre ve Kent Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),

- çocuk Hakları Merkezi (Merkez üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),

- Bilişim Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),

- Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),

- Tahkim Merkezi (Yürütme Kurulu üyeleri) belirlenmiştir.

Belirlenen isimler, barobirlik.org.tr’de adı geçen merkez ve komisyonların web sayfalarında güncellenmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği