Duyuru

2065
TÜRKİYE Barolar Birliği’nin,
- Spor Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),
- Spor Hukuku Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri),
- CMK Komisyonu (Komisyon üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri) belirlenmiştir.  
Belirlenen isimler, barobirlik.org.tr’de adı geçen merkez ve komisyonların web sayfalarında güncellenmiştir.
Meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.
TÜRKİYE Barolar Birliği