E-tebligat hakkında yapılan başvurular hk.

19099

E-tebligatın adrese ulaştığı tarihten 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına dair açık kanun hükmüne rağmen 5 günlük süre içinde tebligatın okunması halinde süreyi okuma anından başlatan bazı yargısal uygulamaların neden olduğu hukuki belirsizliğin giderilmesi için Yargıtay Başkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve TÜRKİYE Adalet Akademisi Başkanlığı'na yazı yazılmıştır.

Konu Başkanlığımızca takip edilmektedir.

Saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı

Ekler