EGE- MARMARA GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI, BALIKESİR BAROSU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3012

Ege - Marmara Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısı, 14-15 Nisan 2018 tarihinde Balıkesir Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen Başkan Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu üyesi Av. Şakir Uzun ve Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken katıldı.

Feyzioğlu: Büyük bir kucaklaşmaya ihtiyacımız var

Feyzioğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan gelişmeler çerçevesinde zor bir süreç içinde olduğunu söyleyerek, zor süreçlerden çıkış yolunun ortak akılla bulunabileceğini belirtti.

"Ortak akıl, hür düşünce ortamında oluşur. Hür düşünce ortamı, ancak hukukun üstün olduğu bir düzende sağlanabilir" diyen Feyzioğlu, hukuk devletinin sorunları olduğuna ve yargıya güven sorunu bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugünü eleştirmek, dünü methetmek değil. Dünden de şikâyetimiz var, bugünden de. Türkiye'nin on binlerce namuslu, fedakar, cesur, çalışkan avukatı, hakimi, savcısı var. İhtiyacımız olan güvenilir bir sistem. Bunun için HSK'nın yapısı müdahaleye kapanmalı ve hukukçu kalitesini arttıracak adımlar atılmalı. Bunun için konuşmalıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Herkesin herkesi vatan hainliğiyle suçlamasından yorulduk. Bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacımız var."

Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

OHAL düzenine mutlaka son verilmesi gerektiğine dikkat çekilen sonuç bildirisinde, baro başkanlarının "Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması"nın yaygın bir uygulamaya dönüşmesinde mutabık kaldığı vurgulandı.

EGE-MARMARA GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUç BİLDİRGESİ

14-15 Nisan 2018 tarihinde Balıkesir/Edremit'te bir araya gelen Ege – Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları toplantı gündemleri itibariyle görüştükleri konular çerçevesinde aşağıdaki hususları kamuoyuna açıklamayı gerekli görmüşlerdir:

Baro Başkanları "olağanüstü" bir yönetim şekli olarak kabul edilmesi gereken OHAL'in giderek olağan bir yönetim modeline dönüşmüş olmasından kaygı duymaktadırlar. 2 yıla yaklaşan bir sürecin, sadece hak arama özgürlüğünü kısıtlamakla kalmadığı, giderek hukuksuzluğu kökleştiren bir yapısallığa vardırıldığı tespit edilmektedir. Bu tespitler avukatlık mesleği ve işlevi ile uyum göstermeyen, mesleğin ifa edilmesinde ciddi sorunlar doğuran bir sonucu ifade etmektedir.

OHAL çerçevesinde çıkarılan KHK'lar eliyle yapılan düzenlemeler, ülkemizdeki hak arama faaliyetini bir labirente dönüştürmüştür. özellikle de OHAL inceleme komisyonunun idari yetersizlikle malul yapılanması ile ilke kararlarını göz ardı eden "kapalı yapısı" yakın geleceğin çok önemli yargısal sorunlarının başat faktörü olacaktır. KHK'ların TBMM'den geçmiş olması nedeniyle, yasa gücüne kavuşan KHK hükümleri ve eki listelerle ilgili OHAL inceleme komisyonunun işlevi de yakın geleceğimizin ciddi bir tartışmasını teşkil edecektir.

OHAL düzenine mutlaka son verilmeli, uzatılmamalıdır.

Baro başkanları, mesleğimizi tehdit eden gelişmelerle ilgili geniş değerlendirmeler yapmışlardır:

·   Toplantıya katılan baro başkanları TBB tarafından barolarla ortak olarak geliştirilen: Avukatlık Kanununun 35/A hükmünün yaygın bir uygulamaya dönüşmesi konusunda mutabıktırlar.

·   Hasar tespiti amacıyla kurulan şirketlerin giderek avukatlık mesleğini ikame eden bir algıyla oluşturulup, çalıştığı tespit edilerek bu şirketlerin hukuki konularının sorgulaması ve avukatlığa münhasır yetkilerin kullanılması nedeniyle yasal yollara başvurulması kararı alınmıştır.

·   Adli yardım ödemelerindeki gecikmeler ile zorunlu müdafilikte yetersiz ücret ve masraf ödemeleri konusunun giderek kronikleşen bir boyut aldığı, sorunun aşılabilmesi bağlamında çalışmalar yapılması gerektiği kanısını paylaşmışlardır.

·   Avukatların yasa gücü ile sahip bulundukları yetkilerini adliyeler içinde dahi kullanılmasını engelleyen bazı uygulamaları paylaşan baro başkanları, özellikle de soruşturma evraklarının izlenmesi/görülmesini engelleyen kararlar ile UYAP sisteminin avukat portalındaki değişikliğin yarattığı sorunların Adalet Bakanlığı nezdinde çözümü için girişimde bulunulmasını kararlaştırmışlardır.

·   Mesleğin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler bağlamında, hızla artan avukat sayısının doğurduğu sorunları tartışan başkanlar, yeni iş alanları açılması veya mevcutların kaybedilmemesi için rekabetin önemine vurgu yaparak, özellikle de genç avukatların yeni gelişen çerçeveye yönelmelerinin bu sayede mümkün olabileceğine işaret etmişlerdir.

Baro başkanları, hukuk devleti idealinin demokrasi için ilk koşul olduğunun bilinci ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının bu yaklaşımlarla gerçekleşeceği inancını pekiştirmişlerdir. Türkiye'nin çok hızlı bir süreçte yapısal reformlara ve demokrasisini tahkim etmeye ihtiyacı olduğunu düşünen başkanlar, OHAL sürecine son verilmesi ile başlayacak yeni aşamada, hukuk devletinin inşasını "temel şart" olarak değerlendirmişlerdir.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7