EGE VE MARMARA GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

5594

Baro başkanları, Anayasa değişikliğiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemiz Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş Anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır" denildi.

Ege ve Marmara Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı, 28 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Barosu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer, Yalova Barosu Başkanı Av. Hakan Gergeroğlu, Bilecik Barosu Başkan Vekili Av. Hasan Şahin ve Edirne Barosu Başkan Vekili Av. Kaan Polat katıldı. Toplantıda İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Şahin Erol ve Av. Hasan Kılıç ile Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken de hazır bulundu.

Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler aşağıda imzası bulunan Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısına katılan Baro Başkanları olarak Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Ülkemiz anayasa değişikliği adı altında Hükümdar yetkilerine sahip, ama adı CUMHURBAŞKANI olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır.

Barolar dâhil hiçbir anayasal kurumun ve "halkımızın görüşü" alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Oysa bu Anayasa değişikliği, henüz teklif aşamasında bile toplumu birleştirmek yerine ayrıştırıp bölmeye başlamıştır.

Yetkisini anayasadan alan ve görevi insan haklarını savunmak olan Barolar olarak görmekteyiz ki, bu anayasa değişiklik paketi halkımızın hiçbir temel sorununa çözüm getirmediği gibi, kuvvetler birliği sistemi getirmekle parlamenter demokrasimizi ortadan kaldırmaktadır.

Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması ile "hürriyet" ortadan kalkacaktır, "anayasa" ortadan kalkacaktır.

Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda aslında bir anayasa da yoktur.

Anayasa mahkemesinin olağan üstü hal kararnamelerini denetlememe yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durum sürerken meşru ve demokratik bir anayasa tartışması yapılamayacağını biliyoruz.

Gençlerimize 18 yaşında seçilebilme hakkı verilmek istenmesi olumludur. Ancak Anayasa mevcut haliyle 25 yaşında seçilme imkanı vermesine rağmen, Meclis'te bugün bir elin parmakları kadar bile temsil edilmedikleri ortadayken, bu düzenlemenin aslında gençleri Meclis'e taşımayacağı açıktır.

Yapılmak istenen;

- Demokratikleşmek için anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğidir.

- Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır.

- Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

- Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır.

- Kuvvetler ayrılığını yok etmektir.

- Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır.

Bu Anayasa değişikliği Milli birliğimizi ortadan kaldırılarak, hem duygusal hem de fiili bölünmelere yol açacaktır. Ülkemizin eyaletlere ayrılması tehlikesi ile karşı karşıya kalınacaktır.

Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz.

Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir.

 

AYDIN BAROSU BAŞKANI
Av. GÖKHAN BOZKURT
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
Av. MEHMET DURAKOĞLU
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
Av. POLAT BALKAN
ANKARA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN CANDURAN
BALIKESİR BAROSU BAŞKANI
Av. EROL KAYABAY
BİLECİK BAROSU BAŞKAN VEKİLİ
Av. HASAN ŞAHİN
BURSA BAROSU BAŞKANI
Av. GÜRKAN ALTUN
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
Av. BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BAROSU BAŞKANI
Av. MÜJDAT İLHAN
EDİRNE BAROSU BAŞKAN VEKİLİ
Av. KAAN POLAT
İZMİR BAROSU BAŞKANI
Av. AYDIN ÖZCAN
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
Av. TURGAY HINIZ
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
Av. SERTİF GÖKÇE
MANİSA BAROSU BAŞKANI
Av. ALİ ARSLAN
MUĞLA BAROSU BAŞKANI
Av. CUMHUR UZUN
SAKARYA BAROSU BAŞKANI
Av. ZAFER KAZAN
TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI
Av. ERHAN SEZER
YALOVA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN GERGEROĞLU