Ekmeleddin İhsanoğlu Türkiye Barolar Birliği’ni Ziyaret Etti

4934
A

FEYZİOĞLU: 76 MİLYONU KUCAKLAYAN, KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYEN, KİMSENİN DİLİ, DİNİ, İNANCI NEDENİYLE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE FIRSAT VERMEYEN BİR CUMHURBAŞKANI BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR


Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik temaslarını sürdüren Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen İhsanoğlu, “Ben bugün burada, adeta hukukun mabedinde, hukuk abidesi bu kurumda bulunmaktan şeref duyuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamının, birliğin, bütünlüğün savunulduğu ve korunduğu bir merkez olması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, “76 milyonu kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, kimsenin dili, dini, inancı nedeniyle ötekileştirilmesine fırsat vermeyen bir cumhurbaşkanı bizim için önceliklidir” dedi.

Ziyaretten sonra basına yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yöneticileriyle beraber çok verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden İhsanoğlu şunları söyledi:

“Hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin egemenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel hükümleri üzerinde durduk. Şüphesiz ki cumhurbaşkanı olacak adayların, Anayasa’da tarifi bulunan Türk Devleti’ne, Türk Cumhuriyeti’ne, temel ilkelerine, Anayasa’nın değişmeyen maddelerine saygılı olmaları gerekir. Ben bu husustaki görüşlerimi Sayın Başkana ve arkadaşlarına izah ettim.”

Feyzioğlu ise, “Anadolu’nun tertemiz Müslümanlığı bize yabancı Vahhabi tehdidi altında. Anadolu’nun tertemiz inançları ile din bezirgânlığı arasına kalın bir çizgi çekmek zorundayız. Türkiye; Türkü’yle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle ve farklı siyasi düşüncelerdeki insanlarıyla kucaklaşmak, bir büyük barışı sağlamak; kuvvetler ayrılığını güçlendirmek; özgürlükler ülkesi olmak zorundadır. Bütün bunlar için de, gelir dağılımının acımasızca bozulmasını artık toparlamak ve yaraları sarmak zorundadır. Cumhurbaşkanı adayını bu süreçte bekleyen sorular bunlardır” diye konuştu.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun, bir cumhurbaşkanı adayı olarak, Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaretinden memnun olduklarını kaydeden Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği olarak bizim herhangi bir aday aleyhinde veya lehinde bir görüş bildirmemiz mümkün değildir. Çok verimli bir görüşme yaptık. Türkiye Barolar Birliği yargının en üstünde yer alan kurumlardan biridir, yargının kurucu unsuru olan avukatlığı temsil eder. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adayının bu süreçte Türkiye Barolar Birliği’ni ziyareti son derece anlamlı olmuştur” dedi.