EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE EMEKÇİNİN HUKUKU SEMPOZYUMU YAPILDI

2896

TBB Emek Komisyonu tarafından düzenlenen “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku” konulu sempozyum TBB Av. özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Ekonomik Kriz, Boyutları ve İş Gücü Piyasasına Etkileri”, “Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi”, “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Hak İhlalleri, Sonuçları ve İşçilerin Hak Arama Yolları” başlıklı oturumlara, TBB Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin özbek, TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi Av. Necati Erdem ve Antalya üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Nizamettin Aktay başkanlık etti.

Sempozyuma, Bilkent üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, Ankara Hacı B7ayram Veli üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Melda Sur, Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Mehmet Ali Şuğle, Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhittin Astarlı, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Recep Kapar konuşmacı olarak katıldı.

Barolar ve avukatlar işçinin yanında

Sempozyumun açılışında konuşan TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise avukatların ve baroların işçinin yanında olduğunu ve işçilerin yanına avukat vermek zorunda olduklarını belirterek, “Bunun için teklifimiz çok somut, net ve işlevsel. Arabuluculuk müzakeresine davet edilen ya da kendisi işi arabulucuya götüren işçi barodan talep etmesi halinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun tayin ettiği bir avukattan yararlanma sahip kılınmalı” dedi.

“İşçinin hakkını verin uyuşmazlık olmasın” diyen Feyzioğlu, “Elbette Yargıtay ve mahkemeler işçiyi koruyacaktır” dedi.

Arabuluculuğun suistimal edilmesinin sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “çözüm avukatlardadır. çözüm barolardadır. Tıpkı 1992 senesinde karakollardaki işkencenin önlenmesi için meclis iradesiyle avukatların ifade almaya katılımı nasıl sağlandı ve büyük ölçüde çözüme ulaşıldıysa, aynı şekilde arabuluculukta da barolar ve avukatlar sayesinde çözüm olacaktır” diye konuştu.

“Arabuluculukta bizim işçinin yanına avukat verme zorunluluğumuz vardır” diyen Feyzioğlu, “Bu öneriyi bir kez daha ortaya koyuyorum. Bu konuda Türk İş Başkanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Başkanı ve tüm heyetle, Yargıtay Başkanı, Yargıtay iş dairelerinin çeşitli üyeleriyle görüşme yaptım. Ana hatlarında mutabık kaldığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Sendikalarımızda destek verirse bunu elbirliğiyle başarırız kanaatindeyim” diye konuştu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle