ELEKTRONİK TEBLİGATLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARILAR

16988
Avukat meslektaşlarımız PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde (PTT UETS) yeralan elektronik posta kutularına 
https://portal.etebligat.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini  girmek suretiyle erişebilmektedir. 
Meslektaşlarımızın genellikle kendilerine elektronik tebligat gönderildiğini bildiren SMS veya e-posta mesajlarından sonra PTT UETS'ne  girdikleri bilinmektedir.
Son günlerde bazı meslektaşlarımızın cep telefonlarına ve e-postalarına elektronik tebligat gönderildiğine ilişkin mesajların gelmediği, bu nedenle gelen tebligattan haberdar olmadıklarından süreli işlerde büyük mağduriyetlere uğradıklarına dair duyumlar almış bulunmaktayız. 
Meslektaşlarımızın mağdur olmaması için PTT UETS'ndeki elektronik posta kutularını kendilerine  SMS veya e-posta gelmesini beklemeden kısa aralıklarla ve düzenli olarak kontrol etmeleri yerinde olacaktır.
Diğer yandan meslektaşlarımızın posta kutularına gelen elektronik tebligatlar PTT UETS'nde süresiz olarak saklanmamakta ve belirli bir süre sonra silinmektedir. Tebligatın silineceği tarih sistem üzerinde gösterilmektedir. 
Süreli işlere ilişkin tebligatların tebliğ tarihleri önem arz edebildiğinden, meslektaşlarımızın  tebligatlarının sistem tarafından silinmeden önce PTT UETS içinde yeralan arşiv klasörüne taşımak suretiyle saklamaları yerinde olacaktır. 
Adli tatile gireceğimiz bugünlerde elektronik tebligatların PTT UETS üzerinden kontrol edilmesinin ve sistem tarafından otomatik olarak silinmesinin istenmediği tebligatların arşivlenmesinin yerinde olacağını mesleki kamuoyumuzun bilgi ve dikkatlerine sunarız. 
TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi