EN HAKİKİ TARİKAT, MEDENİYET TARİKATI; EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR

2379

TÜRKİYE’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet’in hukuk devrimleri, kulluk yerine vatandaşlığı esas almış, bu çerçevede 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır.

Büyük Atatürk’ün dediği gibi, en hakiki tarikat medeniyet tarikatı, en hakiki mürşit ilimdir!

TÜRKİYE Barolar Birliği