En hakiki tarikat medeniyet tarikatı, en hakiki mürşit ilimdir!

4333
Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet’in hukuk devrimleri, tarihte yaşanan deneyimleri de dikkate alarak tekke, zaviye ve türbeleri 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir yasayla kapatmıştır.
 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, en hakiki tarikat medeniyet tarikatı, en hakiki mürşit ilimdir!
 
Türkiye Barolar Birliği

Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle