Erzincan, Erzurum, Kilis, Kırşehir, Muğla ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

338