ERZİNCAN İLİÇ'TE YAŞANAN ÇEVRE FELAKETİNİN NEDENİ HUKUKSUZLUKTUR

10956

Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen altın madeninde meydana gelen felaketten büyük bir üzüntü ve kaygı duyuyoruz.

Siyanür ile ayrıştırma yapılan yığın liç alanında meydana gelen göçük sebebiyle 9 madencimizin göçük altında kaldığı belirtilen bu felakette, siyanür ve sülfirik asit içeriğine sahip, toksik ağır metal barındıran ve insan sağlığı için son derece tehlikeli olan atık yığının Fırat nehrine uzanan vadi boyunca yaklaşık 700-800 m hareket ettiği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak TBB tarafından; “Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi Sahasının felaket riski taşımakta olduğu, deprem riski, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ÇED Olumlu kararı verildiği, Proje sahasının Türkiye’nin en büyük su toplama havzasına sahip Fırat Nehri'ne sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, Munzur dağları ekosistemi içerisinde bulunduğu, kirliliğin tüm ekosisteme ağır hasarlar vereceği; hava, su, toprağın ağır metaller ve kimyasallarca yavaş yavaş zehirleneceği” uyarısında bulunulmuş, tüm yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunularak,gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmiştir.

Yine 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen siyanür borusunun patlaması sonucu tonlarca siyanürlü çözeltinin toprağa, suya ve havaya karışmasına istinaden Çevre Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. TBB tarafından ÇED olumlu raporunun iptali için yürütülen hukuki süreç takip edilmiştir.

Temmuz 2023 tarihinde TBB Çevre Komisyonu tarafından hazırlanmış olan “İliç Altın Madeni Raporu” kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Konu ile ilgili tüm çaba ve uyarılarımıza rağmen bu elim olayın gerçekleşmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bir an önce madende çalışan işçilerin kurtarılmasını ve bölge çalışanları ile tüm vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz.

Buna istinaden bir an önce;

1. Bölgede meydana gelen heyelan sonucu saçılan atık yığının bir an önce kontrol altına alınmasını;

2. Atık yığından kaynaklanabilecek siyanür, sülfirik asit ve ağır metal kirliliğinin önüne geçilmesi için tüm tedbirlerin alınmasını,

3. Madenin ruhsat alanına 250 m mesafede bulunan Bağıştaş barajı ve Fırat Nehrine karışma ihtimalinin önüne geçecek tedbirlerin bir an önce alınmasını,

4. Bir an önce bu altın madeni gibi siyanürlü altın madenlerinin kapatılmasını ve rehabilite edilmesini,

Anayasamızca garanti altına alınan insanca ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının gasp edilmemesi adına talep ediyor, çevre ve insan sağlığını tehdit eden her türlü madencilik faaliyetine karşı daima mücadele edeceğimizi

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Türkiye Barolar Birliği