"ETKİLİ SORGU VE DAVA TANIKLARININ ÇAPRAZ SORGULANMASI" PANELİ

4483
A

Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Denizaşırı Adli Takibatı Geliştirme, Yardım ve Eğitim Dairesi (OPDAT) ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen, "Etkili Sorgu ve Dava Tanıklarının Çapraz Sorgulanması" konulu panel, üst düzey yabancı yargı mensuplarının katılımıyla, 4 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmaları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve ABD Büyükelçisi John R. Bass tarafından gerçekleştirildi. Büyükelçi Bass konuşmasında ilk çağlardan beri toplumların hukuk kurallarına ihtiyaç duyduğunu, günümüzde ise gibi hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkı gibi ilkelerin artık evrensel kurallar haline geldiğini söyledi. ABD'deki çapraz sorgu sistemi ile Türkiye'deki uygulanışı hakkında farklılıklara değinerek programla ilgili kısa bilgi verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu da, programın düzenlenmesinde emeği geçen ABD Adalet Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği ve TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın sadece askeri alanla sınırlı kalmaması ve her alana yayılması gerektiğini söyledi. "Hukuk alanındaki işbirliği de stratejik ortaklık için zorunludur" diye devam eden Feyzioğlu şunları söyledi:

"Türkiye ve dünya son derece zor bir dönemden geçiyor. Terör her yeri kan gölüne çevirmiş durumda. Bu nedenle yüzünü demokrasiye dönmüş toplumların dayanışması lazımdır. Türkiye de terörün hedefi haline gelmişken, birliğimizi ve beraberliğimizi korumanın yolu çoğulcu-katılımcı demokrasiyi tam anlamıyla işler hale getirmekten geçiyor. Bu, bölünmeden yaşamanın temel koşuludur."

Panele, ABD Adalet Bakanlığı'ndan Savcı John C. Engstrom, Kolombiya Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nden Kıdemli Hakim Robert I. Richter, Senegal'den Savcı Mike Lang, Washington D.C'den Avukat David Debold, Savcı Abed Hammoud ve Fransa Ankara Büyükelçiliği'nden Savcı Bernard Lavigne gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.