EV İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER ACİLEN ALINMALIDIR

6277

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerdeki izolasyonun ev içi şiddeti arttırdığı bu süreçte yardım hatlarına gelen başvurulardan ve durmayan kadın cinayetlerinden anlaşılmıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından konunun öneminin algılanmasıyla, acilen sosyal politikalar oluşturulmalı, önlemler alınmalı; Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere bu yönde destek verilmelidir.

Pandemi ortamında şiddete maruz kalan veya kalacak olan kadınların başvuruları konusunda titiz davranılmalı, kadınların kolluğa, hastanelere, barolara ve adliyelere gecikmeksizin erişimleri sağlanmalıdır.

HSK’nın 30.03.2020 tarihli kararının 10. maddesinde yer alan “6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki görüşü, şiddet uygulayana karşı uzaklaştırma tedbirinin uygulanmamasına neden olacaktır. Ev içindeki şiddetin yoğun yaşandığı ülkemizde, üstelik virüs salgını nedeniyle şiddetin arttığı bir dönemde bu karar ev içi şiddeti daha da arttıracak, çocuk ve kadınlarımızı korumasız bırakacaktır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak; virüs salgını sürecinde, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ev içi şiddeti önleyecek, kadın ve çocukları koruma altına alacak önlemler alınmasını, illerde oluşturulan pandemi kurulları tarafından bu konunun da planlamaya alınmasını ve HSK’nın 30.03.2020 tarihli kararındaki 10. maddeyi geri almasını talep ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)