EYT KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK KAYBI YAŞAMAMASI İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI VE TBMM BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAKANLIKLARA YAZI YAZILMIŞTIR

9605

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen düzenleme kapsamında ‘avukatların hak kayıplarının giderilmesi’ talebi; TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Kurulu ile Hukuk Politikaları Kurulu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıkları, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü ve konunun ana muhatabı olan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmiştir.

Bilindiği üzere1999 yılı veya öncesinde Avukatlık Topluluk Sigortasına bağlı olarak (4-a kapsamında) çalışan meslektaşlarımız, 01.10.2008 tarihinde çıkarılan kanun ile zorunlu olarak Bağ-Kur (4-b) kapsamına alınmıştır. Bu durumdaki meslektaşlarımızın, 4-a kapsamında iken emekli olabilmek için ödemeleri gereken prim gün sayısı 5000 gün iken, yapılan değişiklik sonrası 9000’e çıkmış, bu da hak kaybı ve mağduriyete sebebiyet vermiştir.

İlgili kurumlara, çoğu meslektaşımızın prim gün sayısı 5000’den fazla olmasına rağmen 9000 güne ulaşamadığından, kısaca EYT olarak bilinen düzenlemenin bu mağduriyeti giderecek şekilde yapılması talebinde bulunulmuştur.

İlgili kurumlara gönderilen yazı örneği için tıklayınız