Feyzioğlu, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu'nda

1029

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığınca düzenlenen Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu’nun açılışına katıldı.

Ankara’da bir otelde yapılan sempozyumda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve yargı mensupları da bulundu.

Sempozyumun açılışında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yargılamada suçsuzluk karinesinin önemine değinerek, hâkimin kimin suçlu olup olmadığını anlaması, iddia makamı ve savunmanın fikirlerini çatıştırarak sonuca varması gerektiğini bildirdi.

Feyzioğlu, yargılamada iddia makamının savunma makamına karşı kapalı tutum sergilemesi halinde de suçsuzluk karinesinin Anayasa'da süslü bir cümle olarak kalacağını söyledi.

Sempozyumda Bakan Gül, AYM Başkanı Arslan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Danıştay Başkanı Yiğit de birer konuşma yaptılar.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle