FİNANSAL TEKNOLOJİLER (FİNTEK) STRATEJİK ANALİZ KURULTAYI'NIN ANKARA BÖLÜMÜ BAŞLADI

1560

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Finansal Teknolojiler Hukuk Komisyonu, TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜRKİYE Sermaye Piyasası Birliği (TSPB), TÜRKİYE ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TöDEB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜRKİYE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TüSİAD) ve TÜRKİYE Bilişim Vakfı (TBV) iş birliği ile düzenlenen Finansal Teknolojiler Stratejik Analiz Kurultayı Ankara’da başladı.

İki gün sürecek kurultayın açış konuşmalarını Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Komisyon Koordinatörü ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram ve Komisyon Sözcüsü Av. önder Perçin yaptı.

Sağkan konuşmasında, FİNTEK olarak adlandırılan finansal teknolojilerin bugüne kadar hiç olmadık ölçüde insan hayatını kolaylaştırdığını söyledi:

“Finansal teknolojiler dünya gündeminde olduğu kadar ülkemiz gündeminde de önde gelen konular arasındadır. Bilindiği üzere, kısaca fintek olarak adlandırılan finansal teknolojilerin öne çıkan kavramları kripto paralar, kripto varlıklar, blok zinciri, ödeme hizmetleri, açık bankacılık, dijital bankacılık gibi kavramlardır. Bu kavramlar, finansal işlemler açısından, bugüne kadar hiç olmadık ölçüde insan hayatını kolaylaştırmıştır. özellikle finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde getirdikleri hız, kolaylık ve düşük maliyet çok etkileyicidir. Gelinen noktada artık internet bağlantısı olan bir cihazla dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kişi, fiziken bir araya gelmeden, dünyanın herhangi bir yerindeki bir finansal kuruluşun müşterisi olabilmekte, istediği işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir.

Bu teknolojilerin sağlayabileceği imkanlar geliştiricileri tarafından dahi tam olarak öngörülememekte, gündelik hayatı çok fazla değiştirebilecek potansiyeli olduğu düşünülmektedir. özellikle kripto varlıklar ile blok zinciri ve bağlı teknolojilerin sunduğu imkanlar, sanayi devrimi gibi insanlık tarihinin önemli dönüm noktaları ile kıyaslanmaktadır. Kripto varlıkların dünya finansal piyasalarının temeli olan parasal sisteme alternatif olup olmadığı tartışılmaktadır. Konuya ilişkin tartışmalarda, blok zincirine bağlı dağıtık defter teknolojisi ve merkeziyetsiz otonom kuruluşlar gibi unsurların adalet, vergi ve kamu yönetimi gibi temel toplumsal alanlarda köklü değişiklikler yaratabilecek potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir.

Günümüzde gelinen aşamada finansal teknolojiler de hem küresel çapta hem de ülkemizde toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kripto paralar, özellikle teknolojik okur yazarlığı yüksek kesimler tarafından benimsenmiş, yeni yatırım araçları olarak döviz ve kıymetli madenler gibi klasik yatırım araçları arasında kendilerine yer edinmişlerdir. Diğer taraftan, ödeme hizmetleri, açık bankacılık, dijital bankacılık gibi kavram ve uygulamalar da finansal sektörün küresel çapta git gide daha bütünleşik bir hale gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca, dünya genelindeki nüfus hareketliliğine paralel olarak sermaye hareketliliği ve para aktarımı ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu açılardan ele alındığında, fintek uygulamalarının gerekli ve uygun hukuki altyapı ile desteklenmesi halinde, kayıt dışı ekonominin sıfırlanması, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, terörizmin finansmanının ve kara paranın aklanmasının engellenmesi gibi çok iddialı ve hem küresel hem de ulusal açıdan çok büyük katma değer yaratma potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu konularda yapılacak düzenlemelerde mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti gibi temel hakların, çalışma ve sözleşme hürriyeti, ücrette adalet sağlanması gibi sosyal ve ekonomik hakların kolaylıkla kısıtlanması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerde bu hakların gözetilmesi de hukuki bir zorunluluktur.

Diğer taraftan, dünya genelinde bu teknolojiler hızla toplumsal hayata girmekte olsa da henüz potansiyelleri ve yaratabilecekleri dezavantajlar tam olarak öngörülemediğinden, devletler düzenleyici politikalar açısından tedbirli davranmaktadır. Finans sektöründe küresel çapta başı çeken ABD ve AB gibi aktörler temkinli şekilde birtakım düzenlemeler yapmakta ve finansal teknolojilerin sağlam hukuki zemine oturmasını sağlamaya çalışmaktadır.

ülkemizde de dünyadakine benzer biçimde konu temkinli şekilde ele alınmaktadır. Hali hazırda, blok zinciri ve bağlı teknolojiler açısından Merkez Bankasının az sayıda ikincil düzenlemesi mevcuttur. Kripto varlıklara ilişkin ise bir kanun taslağı geçen yıllarda gündeme gelmiş olmakla birlikte henüz yasal bir düzenlemeye gidilmemiştir.

ödeme hizmetleri ve finans kısmına ilişkin faaliyetler ise daha fazla düzenlemeye konu edilmiştir. ödeme hizmetlerine ilişkin özel kanun ve bağlı alt düzenlemeler oldukça detaylıdır. Bunun yanı sıra açık bankacılık, servis modeli bankacılık ve dijital bankacılık da önemli ölçüde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ancak bu alanların tam anlamıyla değerlendirilebilmesi, artılarının ve eksilerinin gerekli şekilde anlaşılabilmesi ve buna uygun hukuki alt yapının oluşturulabilmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, Fintek Stratejik Analiz Kurultayının çıktılarının, avukatlık mesleğinin yanı sıra, hukuk dünyasına ve fintek sektörüne önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu katkı, özellikle avukatlık mesleğinin önleyici hukuk hizmeti ve telafi edici hukuk hizmeti ile mevzuat uyumu açısından belirgin olacaktır. Ayrıca, sektörün ihtiyaç duyduğu hukuki alt yapı ve insan kaynağı için de katma değer yaratılmış olacaktır.

Ancak, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte toplumsal ilişkilerin daha da giriftleşmesi, bu ilişkilerin hukuki düzlemde değerlendirilmeleri için hukuk dışındaki diğer alanların uzmanlıklarına olan ihtiyacı da artırmıştır. Bu bağlamda, fintek alanının hakkıyla anlaşılabilmesi ve bahis konusu edilen faydaları sağlayabilmesi için, hukukun yanı sıra finans ve bilişim alanlarındaki uzmanlarla ortak çalışmalar kapsamında ele alınması tarafımızca bir zorunluluk olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden hareketle Kurultayın, olabildiğince geniş kapsamlı ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin paydaşlarla düzenlenmesi zaruri görülmüştür. Bu çerçevede, kendi uzmanlık alanlarında katılım sağlayarak hem avukatlık mesleğine hem hukuk dünyasına hem de fintek sektörüne önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu kurultayın gerçekleşmesine destek olan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz.

Bu bağlamda, kurultayın hazırlık evresinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne, TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB), TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB), TÜRKİYE ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine (TöDEB), Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine (TüSİAD) ve TÜRKİYE Bilişim Vakfına (TBV) TÜRKİYE Barolar Birliği adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer taraftan, kurultaya davetimiz üzerine kurumsal katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara da TÜRKİYE Barolar Birliği adında ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Bayram ise, FİNTEK alanının artık toplumsal hayatın önemli bir parçası haline geldiğini ve günlük hayatta gerçekleşen insanlar arası etkileşimde göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Perçin de kurultayın düzenlenmesindeki amacın, henüz dünya genelinde de tam olarak analiz edilememiş olan FİNTEK alanının ülkemizdeki durumunun, finans, iletişim ve bilişim teknolojileri ve hukuki açıdan ele alınarak incelenmesi için temel bir başlangıç noktası oluşturmak olduğunu söyledi.

İki gün sürecek olan kurultayın birinci gününde “Hukuki Açıdan FİNTEK Ekosistemi”, “Açık Bankacılık” ve “ödeme Hizmetleri” başlıklarında üç oturum düzenlendi.

Kurultayın ikinci günündeki oturum başlıkları ise “Kripto Varlıklar”, “Blok Zinciri” ve “NFT, Metaverse, DAO ve Sermaye Piyasası Uygulamaları”.

Birinci etabı 29-30 Mayıs 2023 tarihlerinde TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FİNTEK Stratejik Analiz Kurultayının 2. Etabı 5-6 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle