Galatasaray Üniversitesi

12089
A

Galatasaray Üniversitesi’nde İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı


Galatasaray Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı bahar dönemi başvuruları başlıyor. Öğretim kadrosunda, alanın önde gelen isimleriyle yeni kuşağın seçkin akademisyenlerini bir araya getiren programda, insan haklarının teorik temellerinin ve insan hakları hukuku alanındaki güncel gelişmelerin derinlemesine bir bakış açısıyla ele alınması hedefleniyor.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kabulünün ardından, bu alana bireysel başvuru perspektifiyle bakmanın önem kazandığı düşüncesiyle hazırlanan İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programında, insan haklarının teorik temelleri, ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, bireysel başvuru gibi kuram ve usul ağırlıklı derslerin yanında; adil yargılanma hakkı, azınlık hakları, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, mülkiyet hakkı, örgütlenme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı gibi en çok tartışılan hak kategorilerinin ayrıntılı olarak inceleneceği derslerle programa katılanların teorik bilgilerini somutlaştırmaları amaçlanıyor.
Hukuk fakültesi mezunlarının yanında, sosyal bilimlerin diğer alanlarından mezun olan öğrencilerin başvurularına da açık olarak tasarlanan İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurular, 15 Aralık 2014-09 Ocak 2015 tarihleri arasında kabul edilecek.