"GECİKMEYEN ADALET İÇİN BÜYÜK ADIM" ÜÇ-BEŞ YIL SÜRECEK DAVALAR SAATLER İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

7624

GECİKMEYEN ADALET İçİN BüYüK ADIM

üç-BEŞ YIL SüRECEK DAVALAR SAATLER İçİNDE çöZüLECEK

TÜRKİYE Barolar Birliği, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarından biri olarak yıllardır Avukatlık Kanunu'nda yer almasına rağmen kurumsallaşmayan 35/A uzlaşmasını hayata geçiriyor.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun verdiği bilgiye göre; Avukatlık Kanunu 35/A maddesinin neden hayata geçmediğini sorgulayan ve eksiklikleri belirleyen TÜRKİYE Barolar Birliği, kanun maddesine ilişkin alt mevzuatı hazırlayarak konuya çözüm getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve yine TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yönerge ile "Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması Projesi"nin çerçevesi çizildi.

Avukatların kendilerine kanunla tanınmış olmasına rağmen nadiren başvurdukları "uzlaşma sağlama yetkisi"ni etkin olarak kullanmaları için tüm baroların katılımıyla gerekli çalışmaları tamamlayan TÜRKİYE Barolar Birliği'nin başlattığı proje ile üç-beş yıl sürecek davalar saatler içinde avukatlar tarafından çözüme kavuşturulabilecek.  

Yürürlükte bulunan Avukatlık Kanunu Madde 35/A hükmü doğrultusunda, tarafların ve avukatlarının, DURUŞMADAN öNCE mutabık kalarak imzaladıkları UZLAŞMA TUTANAĞI ilam hükmünde olacak.

Projeye ilişkin bilgi veren TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "35/A uzlaşma sürecini baştan sona avukatlar yönetecek. Halen uygulanmakta olan 'arabuluculuk' kurumu avukatsız da işleyebilecek şekilde düzenlenmiş durumda. Bu sebeple başta iş uyuşmazlıkları olmak üzere pek çok uyuşmazlıkta taraflar masaya eşit şekilde oturmuyor. 35/A uzlaşması işçi ve işverenin müzakerede eşit konumda olmasını da sağlayacak" dedi.

UZLAŞAMAMANIN BEDELİ YILLAR SüREN DAVALAR

Tarafları ve tarafların avukatlarını bir araya getirememenin bedelinin yıllar süren davalar olduğunu söyleyen Feyzioğlu, avukatı dışlayan bugünkü arabuluculuk uygulamasını eleştirdi.

Feyzioğlu, "TÜRKİYE Barolar Birliği olarak zorunlu arabuluculukta zorunlu avukatlığı, fonunu da bularak teklif etmemize rağmen oralı bile olunmaması, işçinin hakkının arabuluculukta gasp edilmek üzere olduğunun ispatıdır" dedi. "Biz kendi davamızı kendimiz çözeceğiz dedik. 35-A'nın düğmesine bastık" diye konuşan Feyzioğlu, TÜRKİYE'de adaletin lokomotifinin avukatlar olduğunu, 35/A Uzlaşması Projesi'nin gecikmeyen adalet olacağını vurguladı. 

Feyzioğlu, bir dosyayı en iyi bilen kişinin, o dosyaya alın terini akıtan avukat olduğunu kaydederek, "Biz 'avukatlar olarak müvekkillerimizi de yanımıza alsak acaba makulde uzlaşabilir miyiz, sorunu üç beş yıl yerine üç saat içerisinde çözebilir miyiz' sorusuna cevap aradık. Uzun müzakereler yaptık, baro başkanlarıyla defalarca toplandık. Yapabiliriz dedik. TÜRKİYE'de adaletin lokomotifi avukatlardır. Proje ile avukatların kendi davalarını kendilerinin çözdüğü, adaleti en güvenilir şekilde tecelli ettireceği bir sistem işleyecek" şeklinde konuştu.

BAROLARA 35/A UZLAŞMA ODASI HAZIRLAMA YüKüMLüLüĞü

Tarafların uzlaşma için "peşinen kaybederiz" duygusuyla birbirlerinin ofisinde masaya oturmak istememesinin yarattığı engeli, alt mevzuatla ortadan kaldırıldıklarını dile getiren Feyzioğlu, düzenleme ile barolara iki tarafın talep etmesi halinde kullanılabilecek bir 35/A Uzlaşma Odası hazırlama yükümlülüğü getirildiğini kaydetti. Feyzioğlu, "Baro çatısı altında buluşmak avukatlar kadar müvekkilleri için de güven verici ve teşvik edici olacaktır" dedi.

AVUKATLARA İLETİŞİM VE MüZAKERE EĞİTİMİ VERİLECEK

Avukatlık Kanunu Madde 35/A'ya göre, avukatlar ve tarafların imzalayacağı uzlaşma tutanağının ilam hükmünde olduğunun altını çizen Feyzioğlu, uzlaşmanın asli unsuru olan avukatların iletişim ve müzakere becerilerini artırmaları gerektiğini, burada TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolara yükümlülük düştüğünü kaydetti. Feyzioğlu, bu çerçevede 'iletişim ve müzakere yöntem ve teknikleri ile 35/A'nın tüm incelikleri' hakkında arzu eden tüm avukatlara uzaktan eğitim vereceklerini, eğitim modüllerinin hazırlandığını ve kursların derhal başlayacağını ifade etti.

BAROLAR "KOLAYLAŞTIRICI AVUKAT" LİSTESİ TUTACAK

Uzlaşma müzakeresinde taraf avukatlarının üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyabileceğini de söyleyen Feyzioğlu, yaptıkları düzenlemelerle "kolaylaştırıcı avukat" müessesesinin devreye gireceğini ifade etti. Kolaylaştırıcı avukatın esasa giremeyeceğini ancak taraflara usul ve üslup konusunda yol göstererek uzlaşmaya teşvik edeceğini söyleyen Feyzioğlu, tarafların bir isim üzerinde anlaşamamaları halinde barodan kolaylaştırıcı avukat talep edebileceklerini kaydetti.

Projeye göre barolar bir kolaylaştırıcı avukat listesi tutmakla yükümlü olacak. Listeye yazılmak için on yıl ve üstü kıdemi olan avukatlar için iletişim ve müzakere eğitimi şartı aranmayacak. Kıdemi beş yıldan on yıla kadar olan avukatlar ise TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından verilen uzaktan eğitimi aldıktan sonra listeye yazılabilecek. Ancak ister taraf avukatlığı ister kolaylaştırıcı avukatlık amacıyla olsun, TBB'nin verdiği uzaktan eğitimi tüm avukatların almasında büyük fayda görülüyor. 

 

Projenin detayları için: http://35a.barobirlik.org.tr/